SAHASINTHAIYONT

ชุดยกสูง ทั้งชุด 8 ชิ้น สำหรับรถกระบะ

อุปกรณ์ชุดยกสูงสำหรับรถกระบะ

·       ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องเจาะหรือปรับแต่งส่วนอื่นเพิ่มเติม

·       ไม่สูญเสียการทรงตัว

·       สามารถถอดออกได้ โดยไม่กระทบต่ออะไหล่ส่วนอื่นๆ

ชุดยกสูงออกแบบมาโดยเฉพาะรถแต่ละรุ่น

สินค้าประกอบ ด้วย  คู่มือการใช้งาน   อุปกรณ์ชุดยกสูง 1 คู่ , โตงเตง 2 อัน , สาแหรกแนบ 4 ตัว

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา